Krúžková činnosť

Krúžková činnosť na našej škole začína vždy v októbri príslušného školského roka. Žiaci majú možnosť použiť vzdelávacie poukazy.

VYBERTE SI KRÚŽOK PODĽA SVOJHO ZÁUJMU.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE DOSTANETE U VEDÚCICH JEDNOTLIVÝCH KRÚŽKOV.

Vzdelávacie poukazy sú vydané deťom vždy na začiatku každého školského roka.
  • vzdelávacím poukazom štát poskytuje finančný príspevok tým školám a školským zariadeniam, ktoré získali od žiakov vzdelávacie poukazy a poskytujú im vzdelávacie aktivity (na našej škole – záujmové útvary = krúžky),
  • každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách, poukaz však môže poskytnúť iba jednému zariadeniu,
  • vzdelávací poukaz je platný na jeden školský rok,  na ktorý bol vydaný,
  • každý žiak má v danom školskom roku nárok iba na jeden vzdelávací poukaz,
  • žiak môže vzdelávací poukaz poskytnúť iba jednému poskytovateľovi záujmového vzdelávania,
  • vzdelávací poukaz je neprenosný, môže si ho uplatniť len ten žiak, na ktorého bol vystavený.

Krúžky a ich vedúci v školskom roku 2022/2023

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30