Protidrogová činnosť na GMRŠ

Protidrogová činnosť na GMRŠ

          GMRŠ má vo svojom vzdelávacom programe aj protidrogovú činnosť, ktorá je koordinovaná  školským koordinátorom PPDZ. V každom školskom roku je vypracovaný plán práce školského koordinátora primárnej prevencie drogových závislostí. Škola kladie dôraz na nenásilnú formu preventívnej  práce. Budeme podporovať vlastnú iniciatívu študentov pracovať v tejto oblasti, napr.: spracovanie SOČ a seminárnych prác  na  témy drogovej prevencie a problematiky drogovej závislosti, výtvarné a literárne práce s protidrogovou problematikou, zapájanie sa do súťaží na danú tému. Práca je realizovaná i formou besied, prednášok, seminárov, nástenných novín, reláciami v školskom rozhlase, prípadne formou cvičebného antidrogového programu a celoškolským dňom boja proti drogám.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Marec 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31