Škola

Škola sa nachádza v blízkosti centra mesta. Má veľký školský areál s rôznym biotopom, ktorý prakticky skúmajú žiaci na hodinách  biológie,  ihriskami, ktoré sa využívajú pri vyučovaní telesnej výchovy. Škola je spádovou školu pre okolité dediny. Škola disponuje vlastnou budovou s kapacitou 20 tried. Budova školy má dve poschodia a suterén.

Všetky učebne sú počas vyučovania využité. Škola je úplná a študujú v nej žiaci osemročného gymnázia a štvorročného gymnázia.

Pri osemročnom gymnáziu vychádzame z vyhlášky MŠ SR, ktorá hovorí  o 0,5 % populácie zo ZŠ  daného okresu, čo predstavuje vždy jednu triedu.

V tomto školskom roku máme:

- v každom ročníku štvorročného štúdia po 2 triedy bez zamerania, vychádzajúc zo školského vzdelávacieho programu, vo štvrtom ročníku na základe voliteľných hodín si žiaci určia ich profiláciu v závislosti od ich ďalšieho vzdelávania.

- v každom ročníku osemročného štúdia po jednej triede,  v OKTÁVE na základe voliteľných hodín si žiaci určia ich profiláciu v závislosti od ich ďalšieho vzdelávania.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30