Deň bláznov

v tomto školskom roku sme nemohli vynechať tradičný Deň bláznov 11.11. o 11 hodine a 11 minúte. Celá naša bilingválna sekcia oslávila tento deň veselými maskami, sprievodom po meste  a návštevou nášho mestského úradu, kde nás privítal viceprimátor mesta pán Mašlonka. Prežili sme netradičný vyučovací deň plný zábavy a smiechu. Už teraz sa tešíme na ten budúcoročný 11.11.