Projekt cezhraničnej spolupráce

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika  -  Česká republika 

Od septembra 2009 sa naša škola zapojila do programu cezhraničnej spolupráce projektom „ Vzdelávaním a spoluprácou za socio-kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií. Partnerskou školou a je Gymnázium Uherské Hradište, ktoré je i vedúcim partnerom projektu. Projekt je naplánovaný na obdobie 3 rokov a jeho udržateľnosť je ďalších 5 rokov. Hlavným cieľom projektu je vznik nových aktivít k zachovaniu kultúrneho dedičstva obidva národov, jeho povedomia v mysliach mladých ľudí – študentov, ale i pedagógov partnerských gymnázií, prehlbovanie vedomostí z histórie, jazyka a kultúry obidvoch národov prostredníctvom vzájomných stretnutí.

Tento cieľ projektu sa napĺňa prostredníctvom nasledujúcich aktivít: prednášok pedagógov obidvoch gymnázií, tvorbou výukových materiálov pre pedagógov, ktoré možno využiť pri výchovno-vzdelávacom  procese, recipročnými exkurziami pre študentov, s cieľom bližšie poznať náš – ich región, spoločným pamätným behom na Bradlo, výukovými kurzami s cieľom spoznať bližšie hlavné mestá SR a ČR, študentskými projektmi, organizovaním športových popoludní,prípravou výstav z literárnych a výtvarných prác študentov.

V súčasnosti škola pokračuje v spolupráci na základe 5- ročnej udržiavacej doby projektu. Pokračujeme prednáškami pedagógov z partnerského gymnázia u nás a našich pedagógov v GUH. Na web stránke GUH čítame: Přednášky z Nového Mesta nad Váhom

„Již se nedá ani spočítat, kolik je tomu desetiletí, co se naší partnerskou školou stalo Gymnázium M. R. Štefánika z Nového Mesta nad Váhom. A tak i letos jsme pokračovali v tradici v úterý 22.9.2015 se studenti 2. a 3. ročníkú. Zaposlouchali se do krásné slovenštiny na přednáškách na téma „Náboženské poměry na Slovensku v prúběhu staletí„ a „Současná slovenská literární tvorba„. Svými znalostmi obohatili naše studenty paní Mgr. Katarína Honaizerová a PaedDr. Daniel Bradáč. Společne s nimi k nám zavítala i zástupkyně ředitele, paní Mgr. Hildegarda Madrová, a tak byla opět domluvena další spolupráce mezi studenty a pedagogy na letošní školní rok.

Jednoduše řečeno – bez našeho přátelství to už ani nejde.

                                                                    PhDr. Miroslava Poláková, PhD

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31