Cesta k vybudovaniu excelentnej školy

 V dňoch 24. septembra - 1.októbra 2022 sme sa v rámci projektu Erasmus+ zúčastnili týždňového odborného vzdelávania v oblasti kvality a riadenia školy v lotyšskej Rige. Kurz bol realizovaný na pôde  Technickej univerzity v Rige školiacou organizáciou Eurofortis IT Lotyšsko, ktorá poskytuje vysokú úroveň vzdelávania prostredníctvom certifikovaných EFQM hodnotiteľov v oblasti kvality a riadenia.

Cieľom kurzu bolo vyškoliť 3 zamestnancov rôznych riadiacich úrovní v oblasti kultúry Excelencie a nasmerovať naše gymnázium tak, aby sa stalo školou s výnimočnými výsledkami. Kurz viedla skúsená lektorka a hodnotiteľka v Modeli EFQM pani Vanda Novoksonova.

Počas mobility a pobytu v Rige sme mali možnosť navštíviť i Red Cross Medical College of Riga Stradinš University, ktoré je certifikovanou školou Modelu EFQM. Získali sme tu množstvo cenných informácií a inšpirácií. S touto školou plánujeme i naďalej pokračovať v začatej spolupráci.

Ciele a očakávania našej mobility boli viac ako naplnené. Oboznámili sme sa s Modelom Excelencie EFQM, ako aj s  kultúrou Excelencie a veríme, že ju dokážeme implementovať i do našej školy a prispieť tak k jej rozvoju, trvalej udržateľnosti, spokojnosti žiakov, zamestnancov,  rodičov.

Za veľký prínos kurzu považujeme tiež možnosť spoznať kultúrne a historické  bohatstvo Lotyšska a  zlepšenie si jazykových zručností.

Účasť na mobilite a vzdelávaní bola pre nás obohacujúca  a inšpirujúca z profesionálneho aj z osobného hľadiska. Vnímame ju ako veľký prínos a možnosť odovzdať získané poznatky našim kolegom. Veríme, že zavedením Modelu EFQM  spoločne vybudujeme excelentnú školu.

Na záver by sme rady vyslovili vďaku za možnosť uskutočnenia  mobility v rámci programu Erasmus+  a organizácii Eurofortis IT za spoluprácu. 

                            Mgr. Alexandra Malovcová, Mgr. Monika Miklánková


Fotogaléria