Spolupráca s Gymnáziom Vukovar v Chorvátsku

A je to tu! Podarilo sa nám nájsť si  partnerskú školu a to v chorvátskom meste Vukovar. Gymnázium vo Vukovare je škola s dlhoročnou tradíciou, ktorú navštevuje 300 žiakov. Súčasťou ich vzdelávacieho programu je tiež jazyková nemecká sekcia, s ktorou sme nadviazali aktívnu spoluprácu, i keď zatiaľ len formou online aktivít ( žiaľ, pandémia.... ). Počas prvého online stretnutia sme študentom z Vukovaru predstavili naše gymnázium a oni nám ich krásne mesto a svoju školu. Ďalšia online aktivita bola venovaná vzájomnému spoznávaniu sa, navzájom sme sa  predstavili, porozprávali o svojich záľubách, voľnom čase, vymenili si kontakty, aby  sme mohli vzájomne komunikovať a lepšie sa spoznať Prežili sme spolu veľmi pekné a inšpiratívne online dopoludnie, mali sme možnosť komunikovať v nemeckom jazyku, precvičiť si, čo sme sa na hodinách nemčiny naučili. Už čoskoro plánujeme ďalšie online stretnutie, ale veríme, že naša spolupráca nezostane len v online priestore, ale v rámci projektu Erasmus+ našich chorvátskych priateľov spoznáme ešte v tomto školskom roku i osobne.