Projekt spolupráce partnerských škôl

Projekt spolupráce škôl Gymnázium M.R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom, Gymnázium v Uherskom Hradišti a Gymnázium 20. októbra v Báčskej Palanke

Myšlienka spolupráce hore uvedených škôl nie je pre našu školu nová, naopak, nadväzuje na rok 1971, kedy naše gymnázium zásluhou Gymnázia V Uherskom Hradišti bolo zaradené do systému UNESCO. Spolupráca mala v minulosti podobu výmeny výchovno-vzdelávacích skúseností pedagogických pracovníkov, zbližovanie kultúr a prehlbovanie multikultúrnych vzťahov. Výmena pedagogických zručností a skúseností sa realizovala formou stretnutí jednotlivých predmetových komisií, prednášok z oblasti histórie a dejín literatúry, ale aj prednášok o významných osobnostiach regiónov. Ďalšou podobou spolupráce bolo organizovanie športových dní pre študentov. V ďalších rokoch sa pridali akcie, súvisiace s významnými medzníkmi našich dejín – Beh na Bradlo k Mohyle M. R. Štefánika, Deň Európy.

Ďalšou podobou spolupráce našej školy s regiónom Uherské Hradište je aj zapájanie sa študentov oboch regiónov do literárnych a recitačných súťaží, ktoré organizujú miestne knižnice, mestá a miestne odbory spoločenských organizácií. Na všetky spomenuté aktivity chceme nadviazať a pokračovať v nich.

Podobne chceme pokračovať v spolupráci s Gymnáziom v Báčskej Palanke, kde sa vyučuje aj slovenský jazyk. Táto spolupráca bola nadviazaná v roku 2004. Zatiaľ sa realizovala v podobe návštevy zástupcov oboch škôl. Aby naplnila podstatu spolupráce, multikultúrnej výchovy a predovšetkých v prehlbovania spolupráce so zahraničnými Slovákmi, treba pokračovať vo vzájomnom spoznávaní študentov. Pričom sa vzájomná komunikácia môže realizovať cez internet, cez výmenné pobyty študentov i pedagógov s možnosťou spoznávania krajiny, jej krás, tradícií a spoločných koreňov v spojenej Európe. Nadviazaním na historické pramene národného sebauvedomovania (spolupráca Ľ. Štúra s Maticou srbskou) je i spolupráca Miestneho odboru Matice slovenskej v Báčskej Palanke s Miestnym odborom Matice slovenskej v Novom Meste nad Váhom.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30