prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.

riaditeľ SNM – Múzea židovskej kultúry