Vzdelávanie učiteľov nemeckého jazyka v Düsseldorfe

Vzdelávanie učiteľov nemeckého jazyka v Düsseldorfe

 

Vyučujúci nemeckého jazyka z Gymnázia M. R. Štefánika sa v rámci projektu Erasmus + zúčastnili vzdelávania v Düsseldorfe. Počas jedného týždňa sa v organizácii Institut für Kommunikation e. V. vzdelávali v kurze “Kreativer Unterricht Deutsch, Deutsch als Fremdsprache zameranom na využívanie digitálnych technológií vo vyučovacom procese a v tvorbe kreatívnych a motivujúcich úloh vo vyučovaní. 

 

Vyučujúci nemeckého jazyka z Gymnázia M. R. Štefánika sa v rámci projektu Erasmus + zúčastnili vzdelávania v krásnom, šiestom najväčšom meste Nemecka –v Düsseldorfe. Počas jedného týždňa sa v organizácii Institut für Kommunikation e. V. vzdelávali v kurze “Kreativer Unterricht Deutsch, Deutsch als Fremdsprache" zameranom na využívanie digitálnych technológií vo vyučovacom procese a v tvorbe kreatívnych a motivujúcich úloh vo vyučovaní nemeckého jazyka. Mgr. Alexandra Malovcová, Mgr. Jana Danková Haššanová a Mgr. Marcel Bednár na vzdelávacom kurze spolupracovali s pedagógmi z Poľska, Maďarska či Turecka a pod vedením skúsených nemeckých lektorov sa zdokonaľovali nielen v nemeckom jazyku, ale najmä vo využívaní digitálnych technológií vo vyučovacom procese a v tvorbe kreatívnych a k učeniu sa jazyka motivujúcich úloh.
Získali tak mnohé zručnosti v oblasti kreatívneho písania, tvorby posluchových cvičení, práci s iPadom, oboznámili sa s mnohými aplikáciami, ktoré sa dajú využiť vo výchovno-vzdelávacom procese či s videohrami, ktorými sa dá vyučovanie spestriť.
Spoznali však i kultúru, kuchyňu, zvyky, prezreli si centrum mesta a jeho pamiatky. Kurz bol pre všetkých obrovským prínosom nielen v oblasti vzdelávania a inovácií vo vyučovaní, ale priniesol nám tiež množstvo nezabudnuteľných zážitkov, nové priateľstvá a nadviazané kontakty .

Mgr. Alexandra Malovcová, Mgr. Marcel Bednár