Stredoškolská odborná činnosť

Metodik SOČ: Mgr. Alexandra Malovcová

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia  všetkých typov stredných škôl. Žiaci riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta zvolenú problematiku a to v jednom z týchto odborov:

 • Problematika voľného času

 • Umenie a kultúra

 • História, politológia, právne vedy

 • Pedagogika, psychológia

 • Chémia, potravinárstvo

 • Biológia

 • Zdravotníctvo

 • Geovedy

 • Informatika

 • Ekonomika a riadenie

 • Stavebníctvo

 • Matematika, fyzika

 • Cestovný ruch, hotelierstvo

Výsledkom tvorivosti i žiakov je samostatná písomná práca, ktorú posudzuje odborná hodnotiaca komisia počas verejnej prezentácie v danom súťažnom odbore.

SOČ učí študentov samostatnej a tvorivej práci, učí ich pracovať s informáciami, odbornou literatúrou, prameňmi, získavajú i praktické zručnosti ako uskutočniť  prieskum, výskum, experiment, ako vytvoriť odbornú prácu, učia sa pracovať v laboratóriách, verejne prezentovať a obhajovať výsledky svojej práce. SOČ je prínosom  pre vysokoškolské štúdium.

Študenti, ktorí zvíťazia v celoslovenskom kole, majú možnosť postúpiť na medzinárodnú prehliadku SOČ, ktorá sa každý rok koná v inej krajine.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30