Split Erasmus+

Práca učiteľa zahŕňa množstvo aktivít, ale povedali by ste, že medzi ne môže patriť aj vzdelávanie sa v zahraničí? Vďaka projektu Erasmus+ je to možné a my sme s kolegyňami absolvovali týždenný kurz v Splite.

Jeden z kurzov, Prístup zameraný na žiaka, nám pripomenul, ako pracovať so žiakmi a ako ich motivovať. Je potrebné so žiakmi nadviazať vzťah, pýtať sa ich a zaujímať sa o to, čo sa deje v ich živote, rešpektovať ich názory, dať spätnú väzbu, posilniť ich sebavedomie a vnútornú motiváciu. Taktiež sme si priniesli súbor aktivít, ktoré môžeme použiť počas prvých hodín, keď sa so žiakmi ešte nepoznáme, napr. každý žiak si nakreslí trojuholník a ku každému špicu trojuholníka napíše číslo, ktoré pre neho niečo znamená. Žiaci hádajú významy čísel a následne ich vysvetlia.

Okrem toho sme sa vzdelávali aj v oblasti IKT, pričom nám boli predstavené rôzne aplikácie, ktoré nám môžu nielen oživiť hodiny, ale nám aj pomôžu pri organizácii našej práce. Vyskúšali sme si aplikácie ako napríklad Padlet, Wordwall, Gimkit, Genially a množstvo iných, ktoré slúžia na tvorbu kvízov, hodín a hier. Avšak IKT trendy sa nezaobídu bez momentálne obľúbenej virtuálnej reality, vďaka ktorej študenti precvičujú anglickú gramatiku bez toho, aby to vnímali ako cvičenie. Pravdaže, zakúpenie tejto aplikácie a potrebných pomôcok stojí nemalý peniaz a pre nás to je iba snom do budúcnosti.

Erasmus je však aj o spoznávaní krajiny, ľudí a ich kultúry, čo nechýbalo ani počas nášho pobytu. Videli sme krásy Splitu a dozvedeli sme sa čo-to o jeho histórii, navštívili sme aj tradičnú rodinnú firmu Stella Croatica, v ktorej sa vyrábajú olivové oleje, kozmetika, jedlo a iné prírodné produkty, takže darčeky z pracovnej cesty boli jednoducho vyriešené. Ak ste na vážkach či sa zúčastniť vzdelávania v rámci Erasmus+, určite choďte! Dozviete sa nové veci, upevníte vzťahy s kolegami a budete mať krásne zážitky.