Vukovar Erasmus + 2022

Vukovar je chorvátske mesto ležiace na východe Chorvátska, v tesnej blízkosti chorvátskych hraníc so Srbskom. Leží na sútoku riek Dunaja a Vuky - podľa ktorej vznikol aj jeho dnešný názov. Toto mesto nie je veľké, má len niečo málo cez 28 000 obyvateľov.

Bohužiaľ toto malebné mesto má veľmi smutnú históriu. V roku 1991 tu vypukla vojna trvajúca 87 dní. Mesto obliehala Juhoslovanská ľudová armáda podporovaná srbskými polovojenskými jednotkami, dokopy asi 36 000 ozbrojencov. Juhoslovanská strana si začala nárokovať na Vukovar, a tak začali krvavé boje, ktoré priniesli takmer 260 obetí na životoch tých, ktorí pred hrozivým konfliktom nestihli újsť. Žiaľ, vojna sa skončila až kapituláciou mesta a odovzdaním sa do rúk vtedajšej juhoslovanskej armáde. Vukovar sa do rúk Chorvátov dostal až po diplomatických rokovaniach.

Všade kam sa pri prechádzke týmto mestom pozriete uvidíte, smutné pripomienky vojny v podobe rozbitých a zanedbaných domov. Miestni o tejto tragédii neradi rozprávajú, no akýmsi symbolom Vukovaru a zároveň konfliktu sa stala Vukovarská vodná veža. Táto veža ako jedna z mála stavieb v meste prežila boje, a preto sa stala symbolom ľudkého utrpenia a taktiež sa stala akýmsi pomyselným symbolom nádeje ( pokiaľ veža stojí, tak žije aj nádej ).

Naša škola nadviazala spoluprácu vďaka projektu Erasmus + práve s Vukovarským gymnáziom. Najskôr sme sa s chorvátskymi študentmi venovali rôznym aktivítám prostredníctvom videohovorov, no nakoniec sa nám podarilo vycestovať do Chorvátska, a tak sme sa s nimi mohli konečne stretnúť aj osobne a nadviazať nové priateľstvá.

Jedným z cieľov nášho projektu bolo zvýšiť naše jazykové zručnosti nielen na komuunikačnej úrovni, ale aj zvýšiť schopnosť prezentovať prácu, č iprojekt v cudzom jazyku. Kedže medzi nami a chorvátskymi študentmi je jazyková bariéra, pracovným jazykom projektu bol nemecký jazyk.

Dašším z cieľov bolo priblíženie si zvykov a tradícii oboch krajín. Postupne sme si ukázali ako oslavujeme najdôležitejšie sviatky v roku, predviedli sme aj tradičné ľudové tance, ktoré sme sa potom navzájom učili. Ale taktiež sme si uvarili tradičné jedlá oboch krajín – slovenské bryndzové halušky a chorvátsky sataráš, či fritule. Na záver sme priblížili, ako funguje školský systém u nás, ale aj u nich a tiež sme si ukázali, ako žijú u nás mladí ľudia a čo ich baví.

 So študentmi sme netrávili čas len v škole, ale utužovali sme priateľstvá aj vonku na káve, alebo na prechádzke, prípadne sme si šli spolu sadnúť na večeru.

Myslím, že si každý z nás odniesol domov kopu zážitkov a nových skúseností, z ktorých budeme čerpať aj v budúcnosti. Vďaka programu Erasmus + sme sa naučili pochopiť a tolerovať inú kultúru, vážiť si mier a byť vďační za to, že sme si nikdy nemuseli prejsť tým, čím si prešli obyvatelia Vukovaru pred viac ako 30 rokmi. Zdokonalili sme sa v používaní nemeckého jazyka, v konverzácii a rozšírili sme si slovnú zásobu, čo sa pozitívne odrazilo aj na našich školských výsledkoch.

Tereza Makišová, študentka II.B GMRŠ NMnV


Fotogaléria