Krúžková činnosť

Krúžková činnosť na našej škole začína vždy v októbri príslušného školského roka. Žiaci majú možnosť použiť vzdelávacie poukazy.

VYBERTE SI KRÚŽOK PODĽA SVOJHO ZÁUJMU.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE DOSTANETE U VEDÚCICH JEDNOTLIVÝCH KRÚŽKOV.

Vzdelávacie poukazy sú vydané deťom vždy na začiatku každého školského roka.
  • vzdelávacím poukazom štát poskytuje finančný príspevok tým školám a školským zariadeniam, ktoré získali od žiakov vzdelávacie poukazy a poskytujú im vzdelávacie aktivity (na našej škole – záujmové útvary = krúžky),
  • každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách, poukaz však môže poskytnúť iba jednému zariadeniu,
  • vzdelávací poukaz je platný na jeden školský rok,  na ktorý bol vydaný,
  • každý žiak má v danom školskom roku nárok iba na jeden vzdelávací poukaz,
  • žiak môže vzdelávací poukaz poskytnúť iba jednému poskytovateľovi záujmového vzdelávania,
  • vzdelávací poukaz je neprenosný, môže si ho uplatniť len ten žiak, na ktorého bol vystavený.

Krúžky a ich vedúci v školskom roku 2022/2023

  Názov krúžku Vedúci krúžku
1 Fyzikálny krúžok RNDr. E. Gregušová
2 Pohybové hry (PRÍ - KVA) Mgr. J. Predinská
3 Mladí reportéri pre životné prostredie PaedDr. M. Zenková
4 Aplikovaná informatika Mgr. R. Hradilek
5 DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Mgr. A. Malovcová,
Mgr. V. Kucek
6 Tvorba a prezentácie SOČ Mgr. A. Malovcová
7 Poznaj svoje mesto  Mgr. A. Malovcová
8 Mladý vedec  PaedDr. M. Zenková
9 Obyčajné zázraky  Mgr. M. Bednár
10 Jazykový krúžok  Mgr. V. Kucek
11 Literárny krúžok Mgr. M. Kobidová
12 Školský časopis SLOVO Mgr. M. Bačová
13 Angličtina pre maturantov Mgr. R. Ochodnická
14 Filozofický krúžok Mgr. R. Lalík
15 Krúžok mimoškolských aktivít  Mgr. B. Kozicová
16 Športové hry Mgr. J. Predinská
17 Turistický krúžok Mgr. M. Svoboda

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31