Dôležitý oznam riaditeľstva školy

Riaditeľ Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom Mgr. Ján Pavlíček z dôvodu vysokej chorobnosti udeľuje v zmysle paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so súhlasom zriaďovateľa riaditeľské voľno na štvrtok 22.12.2022. Nástup do školy je po Vianočných prázdninách 9.1. 2023