Konzultačný deň

Riaditeľstvo školy Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom pozýva zákonných zástupcov žiakov na KONZULTAČNÝ DEŇ, ktorý sa uskutoční dňa 17. 1. 2023 (utorok) od 14:00 – 17:00 hod. v budove Gymnázia M. R. Štefánika. Konzultačný deň sa koná pri príležitosti polročného hodnotenia prospechu, správania a dochádzky žiakov.

Mgr. Ján Pavlíček, riaditeľ školy