Vyučovanie

Naša škola poskytuje úplné stredoškolské vzdelanie. 

Poskytuje štvorročnú, päťročnú a osemročnú formu štúdia.