Školský učebný plán – päťročné štúdium

Školský učebný plán – bilingválna sekcia slovensko - nemecká 

Učebný plán v 1. – 5. ročníku 

päťročného štúdia 

 od školského roku 2020/2021  

Školský vzdelávací program :  

7902 J 74 – 5 ročné Bilingválna sekcia slovensko-nemecká 

Vzdelávacia  

oblasť

predmety 

Počet  

hodín

1. ročník

Počet  

hodín

2. ročník

Počet  

hodín

3. ročník

Počet  

hodín 

4. ročník

Počet  

hodín

5. ročník

Spolu 

1.-5.  

ročník

Jazyk a  

komunikácia

slovenský  

jazyk 

-

13

druhý 

vyučovací  

jazyk  

(nemecký)

18 

4

36

druhý cudzí  

jazyk  

(anglický)

3

12

Človek a  

príroda

fyzika 

5

chémia 

6

biológia 

7

Človek a  

spoločnosť

dejepis 

4* 

3* 

4* 

11

geografia 

2* 

4* 

2* 

8

občianska  

náuka 

-

3

Človek a  

hodnoty

etická /  

náboženská  

výchova

-

2

Matematika  

a práca s  

informáciami

matematika 

4* 

4* 

4* 

2* 

17

informatika

-

3

Umenie a  

kultúra

umenie a  

kultúra 

1* 

1*

4

Zdravie a  

pohyb

telesná  

a športová  

výchova

2

10

Voliteľné  

hodiny 

15 

15

Spolu: povinná  časť + voliteľné  hodiny

27 

33 

33 

32 

27

152Vysvetlivky: * - predmety matematika, geografia, dejepis, umenie a kultúra sa vyučujú  v slovenskom i nemeckom jazyku.

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30