Školský učebný plán – štvorročné štúdium

Inovovaný učebný plán v prvom v druhom, treťom a štvrtom ročníku  štvorročného štúdia 

školský rok 2020/2021 platí pre triedy: I.A. II.A, III.A, III.B, IV.A.  Školský vzdelávací program : „Bez zamerania“  

I.A, II.A, III.A, III.B, IV.A, 7902 J gymnázium

Vzdelávacia  

oblasť

predmety 

Počet  

hodín  

1.ročník

Počet  

hodín  

2.ročník

Počet  

hodín  

3.ročník

Počet  

hodín  

4.ročník

Spolu 

1.-4. roč.

Jazyk a  

komunikácia

slovenský  

jazyk

3+1 

12+1

prvý cudzí  

jazyk

3 + 2 

3+1 

14+3

druhý cudzí  

jazyk

12

Človek a príroda 

fyzika 

1 + 1 

5+1

chémia 

2+1 

1 + 1 

5+2

biológia 

2+1 

2 + 1 

6+2

Človek a  

spoločnosť

dejepis 

6

geografia 

2+1 

4+1

občianska  

náuka

2 + 1 

1+1 

3+2

Človek a hodnoty 

etická / 

náboženská  

výchova

2

Matematika  

a práca s  

informáciami

matematika 

12

informatika 

1 +1 

1 + 1 

1 + 1 

3+3

Umenie a kultúra 

umenie a  

kultúra

2

Zdravie a pohyb 

telesná  

a športová  

výchova

8

Disponibilné  

hodiny

5

17 

30

Spolu: povinná časť  + disponibilné hodiny

27 + 4 = 31 

28 + 4 = 32 

26 + 5 = 31 

13+17= 

30

94 + 30= 

124

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30