Organizácia a harmonogram prijímacích skúšok

29. 4. 2024

Prijímacie skúšky do päťročného bilingválneho študijného odboru – 1. termín

V deň prijímacích skúšok sa budeme riadiť nasledujúcim programom:

 • 7.30 - príchod detí na prijímacie skúšky, usádzanie detí do tried
 • 7.45 - 8.00 - úvodné informácie
 • 8.10 - 8.55 – talentová prijímacia skúška z cudzieho jazyka na základe výberu uchádzača
 • 8.55 - 9.10 - prestávka
 • 9.10 - 9.15 - úvodné informácie
 • 9.15 – 10:00 - prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry
 • 10.00 - 10.30 - prestávka
 • 10.30 – 10:35 - úvodné informácie
 • 10.35 - 11.20 - prijímacia skúška z matematiky

 

Prosíme rodičov, aby deti mali pri sebe pridelený kód, hygienické vreckovky. Nezabudnite deťom pribaliť desiatu, vodu, ovocie.

Predpokladaný koniec prijímacích skúšok 11.25 h

 

2. 5. 2024

Prijímacie skúšky do štvorročného a osemročného študijného odboru – 1. termín

V deň prijímacích skúšok sa budeme riadiť nasledujúcim programom:

 • 7.30 - príchod detí na prijímacie skúšky, usádzanie detí do tried
 • 7.45 - 8.00 - úvodné informácie
 • 8.00 - 8.45 - prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry
 • 8.45 - 9.05 - prestávka
 • 9.05 - 9.20 - úvodné informácie
 • 9.20 - 10.05 - prijímacia skúška z matematiky

 

Prosíme rodičov, aby deti mali pri sebe pridelený kód, hygienické vreckovky. Nezabudnite deťom pribaliť desiatu, vodu, ovocie.

Predpokladaný koniec prijímacích skúšok 10.10 h