Počet obsadených a voľných miest

Počet obsadených a počet voľných miest

V súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ číslo 2020/11399:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020 zverejňujeme počet obsadených a počet voľných miest v jednotlivých odboroch, a to nasledovne:

odbor                                                                                 počet  miest

kód               názov                                                obsadených             voľných

7902 J          gymnázium (4-ročné štúdium)                 23                             2 

7902 J 74     gymnázium - bilingválne štúdium             24                             1

Riaditeľ školy po odporúčaní pedagogickej rady oznamuje, že sa uskutoční prijímacie konanie v druhom kole na 3 voľné miesta. Uchádzači musia podať prihlášku na štúdium na strednej škole do 19.6.2020 (piatok).


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31