Zomrel náš bývalý kolega Ing. Igor Ševčík

„...keď odíde jeden z nás, nedá sa iné,len smútiť a spomínať...“

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí nášho dlhoročného kolegu Ing. Igora Ševčíka, ktorý nás opustil vo veku 87 rokov.
Česť jeho pamiatke.