študentský Virtuálny deň otvorených dverí

študentský Virtuálny deň otvorených dverí

Dňa 8. februára sa pod hlavičkou žiackej školskej rady konal študentský Virtuálny deň otvorených dverí.