doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

zástupca vedúceho Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov