Návrat k prezenčnej forme vzdelávania

Návrat k prezenčnej forme vzdelávania

Vážení rodičia, študenti, poruchu, ktorá nastala v školskej kotolni, sa podarilo odstrániť. Naštudujte si nové oznamy, ktoré súvisia s obnovením prezenčného vyučovania:
- od zajtrajšieho dňa (od utorka 30.11. 2021) pokračuje na Gymnáziu M.R. Štefánika prezenčná výučba v riadnom režime,
- každý žiak po obnovení nástupu na prezenčné vyučovanie odovzdá triednemu učiteľovi „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka podpísané rodičom alebo plnoletým žiakom. Vyhlásenie o bezinfekčnosti je možné podať aj prostredníctvom EduPage v časti „Žiadosti/Vyhlásenia“,
- stravovanie pre stravníkov v školskej jedálni je zabezpečené od utorok 30.11. 2021 pre všetkých stravníkov. Žiaci, ktorí si neplánujú v utorok a v nasledujúce dni vyzdvihnúť obed, nech sa z obeda odhlásia,
- vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva o zákaze premiešavania tried sa počnúc zajtrajším dňom až do odvolania ruší vyučovanie predmetov ETV, NAB. Predmet TSV sa vyučuje nasledovne. 0.,7.,8. hodiny TSV sa nevyučujú. Ak je TSV počas 1. - 6. hodiny, tak sú žiaci v triede, alebo idú na zdravotnú prechádzku.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31