Maturitná skúška v školskom roku 2020/2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga prinášame informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2020/2021:

Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh.

Externá časť maturitnej skúšky v tomto školskom roku bola zrušená už 4. januára 2021.

Výsledky ústnej časti maturity budú aritmetickým priemerom známok. Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak odstanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia.

Riaditeľ strednej školy určí do 3.mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Do priemeru známok sa budú počítať koncoročné známky z jednotlivých ročníkov a z posledných dvoch polročných vysvedčení.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája 2021.

Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14.mája 2021.

Viac na: https://www.minedu.sk/branislav-groehling-maturitna.../ a

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30