Slávnostné otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci,

slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2.9.2021 o 7.50 hod. pred budovou Gymnázia M. R. Štefánika. Žiakov prvých ročníkov budú o 7.45 hod. čakať pred vchodom do budovy triedni učitelia.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) žiak odovzdá triednemu učiteľovi „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka podpísané rodičom alebo plnoletým žiakom. Vyhlásenie o bezinfekčnosti je možné podať aj prostredníctvom EduPage v časti „Žiadosti/Vyhlásenia“ vyplnením aktuálneho tlačiva najskôr 24 hodín pred nástupom do školy.

 

Tlačivá:

vyhlásanie o bezpríznakovosti žiaka

vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy

výnimka z karantény

 

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť do budovy školy len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín začína 3. septembra 2021.

Školská jedáleň je v prevádzke od 2. septembra 2021.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31