Prípravné kurzy na prijímacie skúšky

Ponúkame prípravné kurzy na jednotlivé študijné odbory v našej škole. Cena za kurz 10,- € za 1 hodinu pre jednotlivý predmet pri všetkých študijných odboroch. Poplatok za kurz uhraďte na číslo účtu: SK6181800000007000505182 (PRO/príjmový), do správy pre prijímateľa napíšte meno dieťata, ktoré sa zúčastňuje kurzu, v tvare: meno priezvisko-kurz

8-ročné štúdium - 7902 J cudzie jazyky , kurz zo slovenského jazyka a literatúry 5h/50 €, kurz z matematiky 5h/50 €

4-ročné štúdium - 7902 J bez zamerania,  kurz zo slovenského jazyka a literatúry 5h/50 €, kurz z matematiky 5h/50 €

5-ročné štúdium - 7902 J 74 bilingválna sekcia - nemecká,  kurz zo slovenského jazyka a literatúry 5h/50 €, kurz z matematiky 5h/50 €, kurz z cudzieho jazyka (ANJ, NEJ podľa výberu) 6h/60 €

Matematika – v pondelky 18.3., 25.3., 8.4., 15.4., 22.4. 2024 o 15:00 hod (vždy jedna vyučovacia hodina)

Slovenský jazyk a literatúra – v utorky 19.3., 26.3., 9.4., 16.4., 23.4. 2024 o 15:00 hod (vždy jedna vyučovacia hodina)

Anglický alebo nemecký jazyk – v stredy 27.3, 3.4., 10.4. 2024  o 15:00 hod (po 2 vyučovacie hodiny)

V prípade otázok kontaktujte zástupcov riaditeľa školy: 032/7704714

Svoj záujem o konkrétny kurz nahláste na: dana.uhrikova@gymnm.sk

V prípade otázok kontaktujte zástupcov riaditeľa školy: 032/7704714