Výberové konanie

Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov mesto Nové Mesto nad Váhom ako zamestnávateľ vyhlasuje

 

 

výberové konanie na miesto

vedúceho oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry

Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom

a vedúceho školského úradu


Dokumenty na stiahnutie