Ponuka štúdia a kritéria prijatia v školskom roku 2023/2024

V  sekcii prijímacie pohovory pribudli informácie a kritéria k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2023/2024.(Kliknite TU).