Pridružená škola UNESCO

“Kedysi sa človek učil podľa svojich možností. Teraz sa musí naučiť, akým spôsobom získať vedomosti, aby sa vzdelával nielen pre dnešok, ale i pre zajtrajšok, aby sa dokázal zmeniť, vyvíjať a stal sa dostatočne podnikavým. Je teda jasné, aké dôležité je zabezpečiť kvalitu vzdelávania. A to je vlastne cieľom i náplňou ASP.”

Tieto slová odzneli z úst generálneho riaditeľa UNESCO Federica Mayora na 26. stretnutí generálnej konferencie UNESCO. Projekt pridružených škôl UNESCO (Associated Schools Project) je zameraný na zlepšenie medzinárodného vzdelávania a na jeho aktivitách sa zúčastňuje i náš ústav, ktorý chce v plnej miere naplniť citované slová. Cesta za týmto cieľom však nebola ľahká. Jednotlivé etapy a náplne činnosti programu ASP: - Projekt pridružených škôl UNESCO (ASP) vznikol v roku 1953 v 33 školách v 15 krajinách sveta.

Cieľom ASP je výchova k mieru, podpora vzdelávania a výchovy v oblasti medzinárodného porozumenia, spolupráca pri ochrane ľudských práv a zabezpečovaní ľudských slobôd, o ktorých sa rokovalo na všeobecnej konferencii UNESCO v r. 1974.

Vstup našej školy do UNESCO súvisí s nadviazaním družobných stykov s Gymnáziom v Uherskom Hradišti (vtedy SVVŠ). Prvá spoločná akcia je zaznamenaná zo dňa 14.5.1966, keď sa konalo kultúrne a telovýchovné podujatie za účasti učiteľov z oboch škôl. V šk. r. 1968/69 boli zástupcova SVŠ-ky v Novom Meste nad Váhom na medzinárodnom sympóziu pridružených škôl UNESCO.

Gymnázium v Uherskom Hradišti postúpilo prihlášku našej školy na Československú komisiu pre UNESCO na ďalšie pokračovanie. V dňoch 8.-10. októbra 1969 sa zúčastnili riaditeľ školy dr. J. Petrikovič a dr. J. Barát na schôdzke zástupcov čs. škôl pridružených k systému UNESCO, konajúcej sa v Gymnáziu v Uherskom Hradišti. Od februára 1971 je naša škola zaradená do tohto systému. Sekretariát UNESCO v Paríži svojím prípisom zo dňa 9.2.1971 oznámil riaditeľovi školy dr. J. Petrikovičovi, že začlenil našu školu k ASP – UNESCO. V apríli 1971 sa konalo v Dome osvety a v Gymnáziu v Novom Meste n.V. 7. zasadnutie zástupcov čs. pridružených škôl UNESCO, usporiadateľom ktorého bola naša škola. Na zasadnutí MŠ SSR a MŠ ČSR a zástupca ZsKNV, predseda MsNV a zástupcovia čs. pridružených škôl UNESCO.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31