Úspechy žiakov 2021/2022

Súťaž Umiestnenie Trieda
Futsal SŠ okresné kolo 1. miesto družstvo
Cezpoľný beh krajské kolo jednotlivci - 2. miesto, 3. miesto TERCIA, I. A
    družstvá - 3. miesto PRÍMA, TERCIA
Futbal starších žiakov ZŠ okresné kolo 1. miesto družstvo
Stolný tenis ZŠ okresné kolo dievčatá - 2. miesto družstvo
    chlapci - 3. miesto družstvo
Florbal ZŠ  predkolo chlapci - 1. miesto družstvo
Florbal ZŠ  okresné kolo chlapci - 2. miesto družstvo
Badminton SŠ okresné kolo dievčatá - 2. miesto družstvo
    chlapci - 2. miesto družstvo
Basketbal SŠ regionálne kolo dievčatá - 2. miesto družstvo
    chlapci - 3. miesto družstvo
Atletický 4-boj ZŠ okresné kolo 2. miesto SEKUNDA
Atletický 4-boj ZŠ krajské kolo 4. miesto SEKUNDA
Chemická olympiáda, kat. C krajské kolo úspešný riešiteľ II. A
Olympiáda v nemeckom jazyku okresné kolo 3. miesto SEPTIMA
    úspešní riešitelia  - 2 žiaci II. B
Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 1A okresné kolo 4.miesto PRÍMA
Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 1B krajské kolo úspešný riešiteľ KVARTA
Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2A okresné kolo 2. miesto I.A
Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2B okresné kolo 3. miesto SEPTIMA
Jazykový kvet 2022 (v angl. jazyku) celoslovenské kolo 1. miesto  III. A
Olympiáda zo slovenského jazyka, kat.A krajské kolo úspešný riešiteľ IV. B
Olympiáda zo slovenského jazyka, kat. B krajské kolo 1. miesto SEXTA
Šalianky Maťko okresné kolo 3. miesto  PRÍMA
Slávik Slovenska okresné kolo čestné uznanie poroty PRÍMA
A slovo bolo u Boha krajské kolo 1. miesto II. B
A slovo bolo u Boha celoslovenské kolo 2. miesto  II. B
Hviezdoslavov Kubín regionálne kolo 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto II. B, III.B, I. A 
Hviezdoslavov Kubín krajské kolo 2. miesto III. B
SOČ krajské kolo odbor umenie a kultúra - 6. miesto II. A
SOČ krajské kolo odbor história - 1. miesto, 4. miesto III. B, II. A
SOČ celoslovenské kolo 6. miesto III. B
Mladý Európan krajské kolo 2. miesto SEPTIMA
Dejepisná olympiáda, kat. D krajské kolo 3. miesto TERCIA
Dejepisná olympiáda, kat. E krajské kolo úspešní riešitelia  - 2 žiaci SEKUNDA
Dejepisná olympiáda, kat. C okresné kolo úspešní riešitelia  - 2 žiaci KVARTA
Medzinárodná dejepisná súťaž krajské kolo 6. miesto SEPTIMA, IV. B
Pytagoriáda, P6 okresné kolo 1.miesto, 2. miesto, 4. miesto, 6. miesto PRÍMA
Pytagoriáda, P7 okresné kolo 1. miesto SEKUNDA
Pytagoriáda, P8 okresné kolo 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto TERCIA
Matematická olympiáda, kat. Z6 okresné kolo 2. miesto PRÍMA
Matematická olympiáda, kat Z7 okresné kolo 1. miesto SEKUNDA
Matematická olympiáda, kat. Z9 krajské kolo 1. miesto KVARTA
Matematická olympiáda, kat. C krajské kolo 2. miesto I. A
Olympiáda v informatike krajské kolo 2. miesto KVARTA
iBobor hlavná súťaž úspešní riešitelia  - 8 žiakov PRÍMA
IQ olympiáda regionálne kolo 2. miesto KVARTA
  celoslovenské kolo 6. miesto KVARTA
Olympiáda kritického myslenia, kat. 1 krajské kolo 4. miesto KVINTA

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30