Úspechy žiakov školy v školskom roku 2018/19

Predmet

 

Názov súťaže

 

Umiestnenie

Počet žiakov

Trieda

Slovenský jazyk a literatúra

 

 

 

 

Krajské kolo

Majster rétor

2. miesto

1

OKTÁVA

Okresné kolo

Smrekovo

1. miesto

1. miesto

3. miesto

3

I.B, II.A

Okresné kolo

Šaliansky Maťko

2. miesto

1

PRÍMA

Krajské kolo

Olympiáda v SJL

Kategória A

9. miesto

1

OKTÁVA

Anglický jazyk

 

 

 

 

Okresné kolo

 

Olympiáda v ANJ

 1B,

4. miesto

1

KVARTA

 

Olympiáda v ANJ

 2A,

3.miesto

 

1

II.A

 

Olympiáda v ANJ

 2B,                

2. miesto

1

IV.B

 

kategórie 2C2

2. miesto

1

IV.B

Krajské kolo

Olympiáda v ANJ

kategórie 2C2

7. miesto

1

IV.B

Nemecký jazyk

 

 

 

 

Krajské kolo

Olympiáda v NEJ

kategórie 2B

3. miesto

1

IV.B

Ruský jazyk

 

 

 

 

Krajské kolo

Olympiáda v RUJ

kategórie A1

7. miesto

1

TERCIA

Dejepis

 

 

 

 

Medzinárodná súťaž

Putovanie s Cyrilom a Metodom

1. miesto

1

KVARTA

Krajské kolo

Dejiny sebavedomia

2. miesto

2

KVARTA

Okresné kolo

Dejepisná olymp.

2. miesto

1

SEKUNDA

Medzinár. súťaž

ČSR v rokoch

 

1977-1992

7. miesto

3

 

 

 

Krajské kolo

SOČ

1. miesto

1

OKTÁVA

Geografia

 

 

 

 

Krajské kolo

SOČ

2. miesto

1

III.B

Krajské kolo

Euroškolák 2019

1. miesto

3

PRÍMA

Matematika

 

 

 

 

Okresné kolo

Pytagoriáda P6

1.- 2. miesto

1

PRÍMA

 

Pytagoriáda P6

1.- 2. miesto

1

PRÍMA

 

Pytagoriáda P7

3. miesto

1

SEKUNDA

 

Pytagoriáda P8

3. miesto

1

TERCIA

 

Pytagoriáda P8

4. miesto

1

TERCIA

 

Matematická ol. Z6

1. miesto

1

PRÍMA

 

Matematická ol. Z7

1. miesto

1

SEKUNDA

 

Matematická ol. Z7

3. miesto

1

SEKUNDA

Fyzika

 

 

 

 

Celoslovenské kolo

Pikofyz- zimná časť

1. miesto

1

TERCIA

 

Pikofyz – letná časť

2. miesto

1

TERCIA

Chémia

 

 

 

 

Krajské kolo

SOČ

1. miesto

1

III.B

TSV

 

 

 

 

Okresné kolo

Volejbal ZŠ, d

3. miesto

12

 

 

Florbal SŠ

2. miesto

12

 

 

Bedminton SŠ, ch

2. miesto

3

 

 

Bedminton SŠ, d

2. miesto

 

 

 

Volejbal SŠ - chlap

1. miesto

12

 

 

Volejbal SŠ -d

2. miesto

12

 

Regionálne kolo

Volejbal SŠ - chlap

2. miesto

12

 

 

Volejbal-dievčatá

1. miesto

12

 

 

Futbal SŠ

2. miesto

16

 

 

 

 

 

 

Krajské kolo

Volejbal-dievčatá

1. miesto

12

 

Celoštátne kolo

Majstrovstvá SR

vo volejbale SŠ -d

5. miesto

12

 

 

Beh na 60m - d

1. miesto

1

 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Február 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29